Удължиха срока за осигуряване на функционалности в информационната система на кадастъра

В днешния брой 8 на „Държавен вестник“ са обнародвани наредби за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Така новият срок, в който Агенцията […]

Прочетете още
Променят две наредби за кадастъра заради срока за въвеждане на информационната система

В портала за обществени консултации са публикувани проекти на: Наредба за изменение на Наредба № РД – 02 – 20 – 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (oбн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.) Наредба за изменение на […]

Прочетете още
Удължават срокът, в който АГКК трябва да надгради информационната си система

С две години се удължава срокът, през който Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще може да усъвършенства предоставяните електронни административни услуги. Това съобщиха от пресслужбата на МРРБ. Новият срок е заложен в проект на постановлението за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното […]

Прочетете още
Инж. Коритарова: С промени в закона АГКК ускорява издаването на документи

Лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), ще могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги. Това е една от предложените промени в проекта за изменение и допълнение на ЗКИР съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и […]

Прочетете още
АГКК обяви поръчка за надграждане на КАИС и ИИСКИР

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра. Според документацията изпълнителят ще трябва да изпълни четири дейности – анализ на нормативната уредба и описание на работните и бизнес-процесите; надграждане и оптимизиране на КАИС; надграждане и оптимизиране […]

Прочетете още
АГКК обяви отново поръчка за подобряване на електронните услуги и развитие на информационните системи на кадастъра

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на […]

Прочетете още
Обявена е обществена поръчка за информационните системи на АГКК

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет „Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК“ по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Извършване на текуща поддръжка на Кадастралната Административна Информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ […]

Прочетете още
АГКК обяви търг за подобряване на електронните услуги и развитие на информационните системи на кадастъра

АГКК обяви обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ Обособена позиция № 2 […]

Прочетете още
Първа ГАУС среща през летния семестър – в понеделник

Групата за aкадемично усъвършенстване (ГАУС) организира първа среща през летния семестър, която ще се състои в понеделник (23.03.2015 г.) от 17:15 часа в зала 318. Дипломантите Петя Антова и Димитър Грозев ще представят проект за уеб базирана информационна система за адреси и маршрути.

Прочетете още
Мъжете обуват токчета за 8-ми март

  Известни личности като Ники Кънчев, Драго Симеонов и Камен Алипиев обуват екстравагантни, червени обувки на висок ток, заради кампанията "Извърви километър в нейните обувки". Тя се проведе за пръв път в България през 2013 г. и е посветена на превенцията срещу насилието над жени, изнасилванията и сексуалния тормоз. Тази година, това атрактивно събитие ще […]

Прочетете още

Contact Us