АГКК с обществена поръчка за поддръжка на информационните системи на кадастъра

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за осигуряване и поддръжка на информационните ѝ системи за кадастрални и специализирани данни. Процедурата е разделена в три обособени позиции: № 1 “Извършване на текуща поддръжка на Кадастралната Административна Информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ за Агенция […]

Прочетете още

Contact Us