Обявена е тръжна процедура за надграждане на информационните системи на програмите за трансгранично сътрудничество

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за Надграждане на информационните системи за управление и бенефициентските портали по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България. Документите за процедурата се намират на сайта на МРРБ на адрес – […]

Прочетете още

Contact Us