ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДКУКТИТЕ НА КБ ПАНОРАМА В ИНФРАСТРУТУРАТА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ (първа част)

За инфраструктура за пространствени данни /ИПД/ се говори от много години, но практическите резултати в България, за съжаление, са много малко. Причините са много – спецификата при разработването на ръководните документи, реализирането на взетите решения, приемането на резултатите от работата на държавно ниво и много други. Това не трябва да е причина за професионалното съсловие […]

Прочетете още

Contact Us