АГКК с проект за инструкция за създаване на държавна нивелачна мрежа

АГКК огласи проект за инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа. Той е разработен с цел актуализиране на нормативната уредба, регламентираща изпълнението на държавната политика в областта на геодезията. Основанието за издаването на инструкцията е предвидено в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-21-1 от 9.07.2015 г. за Държавната […]

Прочетете още
Направиха най-контрастна снимка на Юпитер

Поредица от 265 снимки са направени благодарение на прототип на уреда MAD (Multi-Conjugate Adaptive Optics Demonstrator), с който е снабден телескопът VLT (Very Large Telescope), в Чили. Фотографиите са направени от Земята и разкриват промени в напомнящата смог мъгла около газовия гигант. Снимката е направена с помощта на технология за корекция на образа след двучасови […]

Прочетете още

Contact Us