Предизвикателството: интегриран план за пространствено развитие на Черноморския басейн

„Черноморският регион притежава потенциал, който трябва да бъде развиван, същевременно опазвайки Черно море. Възможностите, които предоставя той, позволяват да установим по-добро сътрудничество между държавите от Черноморския басейн, което ще рефлектира в по-добри условия за бизнес, туризъм, икономика, включително и върху опознаване на добросъседството между всички хора от региона.” Това коментира Лиляна Павлова в Международния ден […]

Прочетете още

Contact Us