МРРБ публикува указанията за новите общински и интегрирани планове

На интернет страницата на министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел „Регионално развитие“ са публикувани методическите указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за периода 2021-2027 г. В общинските планове за развитие за новия програмен период 2021 – 2027 г. ще се определят […]

Прочетете още

Contact Us