Облагородяват ромските квартали

Правителството прие План за действие 2008-2009 г. към Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България, с който одобри отпускането на 20 млн. лв. през 2009 г. за благоустрояване на квартали на ромите. За миналата година тези пари бяха 10 млн. лв. През 2009 г. е предвидено проектиране и изграждане на социални […]

Прочетете още

Contact Us