Прекъсване на връзката до интернет страницата и електронната поща на АГКК

Поради преконфигуриране на мрежата, което е започнало от четвъртък вечерта (06.07.2017 г.), е възможно временно прекъсване на връзката до интернет страницата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на адрес https://www.cadastre.bg/, до Кадастрално-административната информационната система (https://kais.cadastre.bg/), както и до електронната пощата на АГКК. От ведомството работят за отстраняване на проблема във възможно най-кратък срок.

Прочетете още

Contact Us