Агенцията по кадастър в инвентаризация до 10 януари

От 2 до 10 януари Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще извърши инвентаризация в териториалните си звена – Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК), съобщиха от агенцията. В този период няма да се приемат заявления за предоставяне на услуги само в приемните на агенцията. Гише „Получаване“ във всички Службите по геодезия, картография и […]

Прочетете още

Contact Us