СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИ НА ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

инж. Иван Янков, УАСГ, докторант към катедра „Приложна геодезия” E-mail: i_r_iankov@abv.bg, ivan.iankov@gmail.com Резюме: Определянето на деформации на инженерните съоръжения по време на тяхното изграждане и експлоатация има сериозно отношение към тяхната сигурност. Наред с това са в сила и изискванията за висока тоност на определяне стойностите на деформациите, както и максималната ефективност при извършване на […]

Прочетете още

Contact Us