Готови са методическите указания за планове за развитие на общините и градовете за периода 2021-2027 г.

В портала за обществени консултации и на интернет страницата на регионалното министерство е публикуван проект на Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие (ОПР) и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2021-2027 г. Проектът на Методически указания за разработване и прилагане на общинските планове за развитие (ОПР) […]

Прочетете още
Одобриха финансиране на първия проект по процедурата за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

Първото проектно предложение по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ получи одобрение за финансиране с решение на Управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът на тема „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ е на обща стойност възлиза на 11 162 347,68 лв., от които 7 721 892,00 лв. безвъзмездна финансова […]

Прочетете още

Contact Us