ФОТОГРАМЕТРИЯТА – ОТ  КОРЕНИТЕ  ДО  КОРОНАТА

Продължава от миналия брой. ЛИЧНОСТИТЕ И ПРИНОСИТЕ Развитието на фотограметрията е свързана с дейността на значителен брой професионалисти. Ето някои от тях: Якобо Чименти от Флоренция през 1600 г. съставя първата ръчно начертана двойка перспективни картини. М. А. Капелер, швейцарски лекар, през 1725 г. използва две перспективни скици за начертаване на карта планината Пилатус, близо […]

Прочетете още

Contact Us