Използване на цифрови изображения от безпилотни летателни апарати и системи за изчисляване на обеми зeмна маса

Д-р инж. Силвия Филипова, инж. Паулина Раева, инж. Добромир Филипов Въведение Развитието на новите технологии допринася за усъвършенстването на измервателните техники. Динамиката на днешното общество налага нуждата от наличие на бързи, точни и ефективни методи, които да бъдат успешно имплементирани за граждански и инженерни цели. Самите безпилотните летателни апарати предизвикват огромен интерес в сферата на […]

Прочетете още

Contact Us