Използват карти извън контекст за дезинформация

Климатоскептиците откриха ново средство за разпространение в социалните мрежи на съмненията в теорията за климатичните промени: като публикуват извадени от контекста метеорологични карти, навеждащи към предположението, че синоптиците преувеличават изменението на климата чрез прекомерно използване на червения цвят върху тях, писа Франс Прес. По време на двете скорошни горещи вълни в Европа интернет потребители от […]

Прочетете още
Променят Закона за кадастъра и имотния регистър

В портала за обществени консултации, на интернет страниците на МРРБ и АГКК е публикуван проект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Срокът за изпращане на коментари и становища е 16 ноември 2018 г. В предложените текстове се създава правна възможност лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да подпомагат […]

Прочетете още
Отстранена явна фактическа грешка в община Раднево

В днешния брой 69 на „Държавен вестник“(ДВ) е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проект за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в Община Раднево. Поправката е извършена на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка […]

Прочетете още
Обнародвани са промените в ЗУТ

В днешния брой 13 на „Държавен вестник“ е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Поправките в ЗУТ бяха приети на второ четене от 43-то Народно събрание на 25.01.2017 г. Целият текст е достъпен на – https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=4BEFF3C0F89A9E78F8EA08B7F181F8AE?idMat=111586

Прочетете още
ЗУТ се сдоби със 70-а поправка

Законът за изменение и допълнение на закона за устройство на територията бе приет вчера (25.01.2017 г.) на второ четене от 43-тото Народно събрание, в един последните си работни дни. Законопроектът бе внесен за разглеждане на 4.11.2016 г. като инициатор на измененията бе Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Предложените текстове за съставени от […]

Прочетете още
Промените в Закона за етажната собственост приети на първо четене

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за етажната собственост. Сред измененията са нови административнонаказателни разпоредби касаещи изискването за извършване на неотоложен ремонт по чл. 49, като управителя може да бъде наказан с глоба от 500 до 1000 лв. при неизпълнение на задълженията си, а кмета на общината (района) с 300 до 700 лв. […]

Прочетете още
Ново съдържание на кадастъра и нови административно процедурни правила

Част трета Емилия Ангелова Емилия Ангелова е била юрисконсулт в Столична община – район „Триадица“, АГКК, ДНСК и Министерство на финансите. От 2006 г. работи като главен юрисконсулт в „Географска информационна система – София“ ЕООД. Участник е в създаване и внедряване на проект „Информационна система на кадастъра и имотния регистър -ИКАР“, както е и в […]

Прочетете още
ЕС следи търговията с оръжие с ГИС

Компанията Intelligent Software Solutions (ISS) обяви, че създава програмен продукт, който използва данни от дистанционни методи и ГИС и информация от производителите на оръжие, за да се следят в реално време сделките с оръжие. Проектът се казва iTrace и се финансира от Европейския съюз (с решение на Съвета на Европа 2013/698/CFSP) и трябва да предоставя […]

Прочетете още

Contact Us