Променят Закона за кадастъра и имотния регистър

В портала за обществени консултации, на интернет страниците на МРРБ и АГКК е публикуван проект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Срокът за изпращане на коментари и становища е 16 ноември 2018 г. В предложените текстове се създава правна възможност лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да подпомагат […]

Прочетете още
Отстранена явна фактическа грешка в община Раднево

В днешния брой 69 на „Държавен вестник“(ДВ) е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проект за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в Община Раднево. Поправката е извършена на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка […]

Прочетете още
Обнародвани са промените в ЗУТ

В днешния брой 13 на „Държавен вестник“ е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Поправките в ЗУТ бяха приети на второ четене от 43-то Народно събрание на 25.01.2017 г. Целият текст е достъпен на – https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=4BEFF3C0F89A9E78F8EA08B7F181F8AE?idMat=111586

Прочетете още
ЗУТ се сдоби със 70-а поправка

Законът за изменение и допълнение на закона за устройство на територията бе приет вчера (25.01.2017 г.) на второ четене от 43-тото Народно събрание, в един последните си работни дни. Законопроектът бе внесен за разглеждане на 4.11.2016 г. като инициатор на измененията бе Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Предложените текстове за съставени от […]

Прочетете още
Промените в Закона за етажната собственост приети на първо четене

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за етажната собственост. Сред измененията са нови административнонаказателни разпоредби касаещи изискването за извършване на неотоложен ремонт по чл. 49, като управителя може да бъде наказан с глоба от 500 до 1000 лв. при неизпълнение на задълженията си, а кмета на общината (района) с 300 до 700 лв. […]

Прочетете още
Ново съдържание на кадастъра и нови административно процедурни правила

Част трета Емилия Ангелова Емилия Ангелова е била юрисконсулт в Столична община – район „Триадица“, АГКК, ДНСК и Министерство на финансите. От 2006 г. работи като главен юрисконсулт в „Географска информационна система – София“ ЕООД. Участник е в създаване и внедряване на проект „Информационна система на кадастъра и имотния регистър -ИКАР“, както е и в […]

Прочетете още
ЕС следи търговията с оръжие с ГИС

Компанията Intelligent Software Solutions (ISS) обяви, че създава програмен продукт, който използва данни от дистанционни методи и ГИС и информация от производителите на оръжие, за да се следят в реално време сделките с оръжие. Проектът се казва iTrace и се финансира от Европейския съюз (с решение на Съвета на Европа 2013/698/CFSP) и трябва да предоставя […]

Прочетете още

Contact Us