Използване на мултитемпорални изображения за проследяване на настъпили промени в застрояването на урбанизирани територии

Въведение Възможностите, които предоставят новите технологии силно навлизат в процесите на планиране, организиране и контролиране на урбанизационните процеси (аерофото и сателитни снимки, видеонаблюдение и сензори за контрол на различни показатели на средата, електронни бази данни и др.) Дистанционно получените цифрови изображения могат да бъдат изучавани чрез качествени и количествени анализи за извличане на информация. Качественият […]

Прочетете още
Анализ на качествените характеристики при интерпретацията на изображения (Фотоинтерпретация)

Силвия Филипова Университет по архитектура, строителство и геодезия, Геодезически факултет Резюме Представен е анализ и структура на качествените характеристики, които се използват при интерпретацията на изображения и определянето на различните видове обекти притежаващи тези характеристики. Проведени са експерименти и   оценка на характеристиките, гарантиращи извличане на данни с висока точност и достоверност от изображенията. Дефинирано е […]

Прочетете още

Contact Us