Изпълнителната агенция по горите и Агенцията по геодезия, картография и кадастър обмениха опит на двудневен семинар

Служители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) обмениха опит и добри практики на двудневен семинар, който се проведе на 17 и 18 май 2018 г. в Панагюрище. Сред дискутираните теми бяха дейностите по промяна на предназначението и учредяването на вещи права […]

Прочетете още

Contact Us