Изградиха нова GPS мрежа по българския бряг на река Дунав

Новата GPS мрежа по българския бряг на втората по дължина река в Европа е изпълнена по проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав“ на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) и вече се използва от специалистите ѝ по геодезия. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 […]

Прочетете още

Contact Us