Одобрен кадастър в област Благоевград

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за следните землищата в община Разлог, област Благоевград: с. Баня; с. Бачево; с. Годлево; с. Горно Драглище; с. Добърско; с. Долно Драглище. КККР са приети с протокол от 18.10.2017 г. на Службата по геодезия, […]

Прочетете още
Приет кадастър в две области

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за: урбанизираните територии в землището на с. Пелишат, община Плевен; землището на с. Научене, община Нова Загора. В 30-дневен срок от обнародването на съобщенията в днешния брой 68 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната СГКК в Плевен […]

Прочетете още
Приет кадастър в областите Ловеч, Плевен и София

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на: недвижимите имоти за землищата на с. Дерманци, с. Дъбен, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торос, община Луковит, област Ловеч недвижимите имоти на урбанизираните територии в землищата на с. Гривица и с. Опанец, община Плевен, област Плевен недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 58548.100.2, 58548.100.3, […]

Прочетете още
Приет кадастър в област Габрово

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за следните землища в област Габрово: с. Боженците и с. Трапесковци с. Донино и селата Ангелов и Балиновци с. Кметовци и селата Беломъжите, Болтата, Влаховци, Вълков дол, Калчовци, Овощарци, Редешковци, Семерджиите, Спасовци, Съботковци, Харачерите, Цвятковци, Черневци с. Лесичарка и селата Велковци, Драгомани, Иглика, Карали, Кметчета, […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Кюстендил и Пазарджик

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) за следните землища в община Кюстендил, област Кюстендил: с. Вратца с. Гюешево с. Гърляно с. Каменичка Скакавица с. Ново село с. Раненци с. Богослов с. Грамаждано с. Жиленци с. Слокощица. Кадастралните карти и кадастралните регистри са приети с протоколи […]

Прочетете още
Зам.-министър Йовев: До 2019 г. ще имаме 96% покритие с кадастрална карта

Очакваме дейностите по преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрални карти да приключат през 2019 г., с което 96% от площта на страната ще бъде покрита с кадастрална карта, като ще остане за довършване урбанизираната територия на някои малки населени места. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев при откриването на […]

Прочетете още
Семинар за проблемите при поддръжката на КККР

Камарата на инженерите по геодезия организира семинар на тема: „Проблеми при поддръжка на кадастралната карта и регистри“ с лектор Емилия Ангелова, главен секретар на АГКК. Събитието ще се проведе 26.06.2018 г. в гр.София, ул. „Раковски“ 108 (в сградата на ФНТС) при следният дневен ред: 9:15 – 9:30 Регистрация 9:30 – 11:15 Проблеми при поддържане на […]

Прочетете още
Зорница Даскалова: Работим за интеграция на имотния регистър с кадастъра

Зорница Даскалова е изпълнителният директор на Агенция по вписванията от  29.05.2017 г. Тя е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1998 г. със специализация „Международни отношения“, като е и магистър по „Счетоводство и контрол“ от УНСС. Юридическата си кариера започва като специалист-юрист „Рестуционни преписки“ през 1999 г. в Областна администрация София. Професионалният ѝ […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в десет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Черешница, с. Белевехчево, област Благоевград; с. Арчар, с. Яньовец, област Видин; […]

Прочетете още
Одобрени КККР за три землища в област Плевен

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Градина, община Долни Дъбник, област Плевен с. Крушовица, община Долни Дъбник, област Плевен с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен. Заповедите за одобряването им са обнародвани в днешния бр. 34 […]

Прочетете още

Contact Us