Използване на безпилотни летателни апарати за кадастрално заснемане

ЯНИЦА ЯНКОВА, ДОКТОРАНТ КЪМ КАТЕДРА „ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА” С НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ХРИСТО ДЕЧЕВ Въведение (Абстракт) През последните години започна масово прилагане на технологии, с които лесно може да се набави актуална информация за пространствените обекти от дадена територия. При това често информацията е огромна по обем, съдържаща много от характеристиките на пространствените […]

Прочетете още

Contact Us