Карел Шкорпил прави геодезическо заснемане преди 100 години на манастира край Крепча, днес заснеха нов 3D модел

Сто години след Карел Шкорпил, е извършено ново геодезическо и ортофото заснемане на Крепчанския средновековен скален манастир, съобщи БТА. Заснемането е за нуждите на архитектурния проект за реставрация, консервация и социализация на скалната обител, която се намира на територията на община Опака. По него работи проф. д-р арх. Николай Тулешков, съобщи Мирослав Георгиев – уредник […]

Прочетете още
Използване на безпилотни летателни апарати за кадастрално заснемане

ЯНИЦА ЯНКОВА, ДОКТОРАНТ КЪМ КАТЕДРА „ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА” С НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ХРИСТО ДЕЧЕВ Въведение (Абстракт) През последните години започна масово прилагане на технологии, с които лесно може да се набави актуална информация за пространствените обекти от дадена територия. При това често информацията е огромна по обем, съдържаща много от характеристиките на пространствените […]

Прочетете още

Contact Us