Видео уроци обясняват как се работи с КАИС

Кадастрално – административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър улеснява достъпа на потребителите до услуги на агенцията чрез видео уроци. Видео материалите са достъпни на страницата на електронен адрес – https://kais.cadastre.bg/bg/Home/GetAllVideoTutorials. Видео уроците показват нагледно как се работи с портала и как могат да се заявяват и получават електронни услуги от АГКК. […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за надзор за проекта по усъвършенстване на електронните услуги

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ Прогнозната стойност е 83333 лв. без […]

Прочетете още
От МРРБ се похвалиха: Можем да проверяваме по електронен път движението на документи в кадастъра

Статусът на заявлението за издаване на документи от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и това готови ли са могат да бъдат проследявани на страницата на Агенцията, без да се налага гражданите да ходят на място в офисите на службата. Такава възможност дава кадастрално-административната информационна система „КАИС“ на Агенцията по геодезия, картография и кадастър с […]

Прочетете още
АГКК с обществена поръчка за поддръжка на информационните системи на кадастъра

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за осигуряване и поддръжка на информационните ѝ системи за кадастрални и специализирани данни. Процедурата е разделена в три обособени позиции: № 1 “Извършване на текуща поддръжка на Кадастралната Административна Информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ за Агенция […]

Прочетете още
АГКК обяви поръчка за надграждане на КАИС и ИИСКИР

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра. Според документацията изпълнителят ще трябва да изпълни четири дейности – анализ на нормативната уредба и описание на работните и бизнес-процесите; надграждане и оптимизиране на КАИС; надграждане и оптимизиране […]

Прочетете още
АГКК обяви отново поръчка за подобряване на електронните услуги и развитие на информационните системи на кадастъра

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на […]

Прочетете още
Над 300 души са преминали обученията за работа с КАИС

340 служители на общински и областни администрации, областни и общински служби „Земеделие“ към Министерството на земеделието, храните и горите, и нотариуси са преминали обучения в изпълнение на договор за „Обучение на вътрешни и външни институционални потребители”. Възложител е АГКК, бенефициент по проект Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги […]

Прочетете още
Новият шеф на АГКК инж. Михаил Киров:  Геодезията се превърна в наука за управление на данни

В агенцията се чувствам в свои води   Инж. Михаил Киров е роден в Ловеч, завършва средното си образование в Строителния техникум в Кърджали и висшето си образование в УАСГ. Учи и във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методи“. От 1985 г. до 2000 г. работи в „Ловешки териториален кадастър“ ЕООД, като от четири години […]

Прочетете още
Прекъсване на връзката до интернет страницата и електронната поща на АГКК

Поради преконфигуриране на мрежата, което е започнало от четвъртък вечерта (06.07.2017 г.), е възможно временно прекъсване на връзката до интернет страницата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на адрес https://www.cadastre.bg/, до Кадастрално-административната информационната система (https://kais.cadastre.bg/), както и до електронната пощата на АГКК. От ведомството работят за отстраняване на проблема във възможно най-кратък срок.

Прочетете още
Обявена е обществена поръчка за информационните системи на АГКК

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет „Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК“ по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Извършване на текуща поддръжка на Кадастралната Административна Информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ […]

Прочетете още

Contact Us