Карол търси най-добрия докторант на годината

За осма година финансовата група Карол ще връчи стипендия на редовен докторант, изявен в своята научна област. Наградата, в размер на 8000 лв., тази година ще се предоставя от новосъздадената фондация Карол Знание. Кандидатите трябва да за български граждани и да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН и да не […]

Прочетете още

Contact Us