Обнародваха промените в наредбата за поддържане на КВС

В днешния брой 92 на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. Промените бяха предложени за обществено обсъждане в края на август тази година. Те касаят децентрализация по отношение възлагането на договорите за изпълнение на техническите дейности за поддържане […]

Прочетете още
Информационната система на кадастъра ще поддържа данните от КВС

АГКК обяви процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет „Разработване на нови функционалности на ИИСКИР за поддържане и предоставяне на допълнителни специализирани данни, съдържащи се в Картата на възстановената собственост“. ИИСКИР ще трябва да включва категорията на земята, механизъм за еднократно попълване на категория, вид територия, начин на трайно ползване, слой лесо, […]

Прочетете още
С лупа и телескоп при… Трите стожера от „За да остане природа в България” – Надя, Йорданка и Катя

Обсъждането на опазването на природа в България често граничи с прекалено остри, противоположни становища, с пререкания и най-вече с усещането, че екологията е нещо тъмно, което остава в сянка. Спорната собственост върху редица природни паркове, заменките, концесиите, липсата на ПУП-ове, изчезналите средства, недадените такива се оказват препъни камъкът, който не води до никакво развитие и […]

Прочетете още

Contact Us