Създадоха карта на Швейцария за слепи

Софтуерната компания Esri създаде карта на Швейцария за слепи. Ръководител на екипа е базираната в Цюрих Анна Ветер, която споделя, че начинанието е било истинско предизвикателство. Наложило се да се направи напълно нова легенда, която да покаже различните обекти – пътища, железници, реки, граници. Характерно за картата е, че тя е изработена с помалко информация, […]

Прочетете още

Contact Us