Регионалният министър утвърди методиката за картографиране на сеизмичния риск

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е утвърдена методиката за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България. Документът е достъпен на интернет страницата на МРРБ. В него е разписан реда на работа при оценка на сеизмичната уязвимост и риска при сгради и елементи на техническата инфраструктура. В отделна […]

Прочетете още

Contact Us