Софтуер за сравняване на обекти в картографията

Интерактивно приложение за създаване на картографски колажи бе разработено от програмиста Келвин Томпсън https://mapfrappe.com/ Принципът е изключително елементарен – за да сравните два географски обекта, просто можете да наложите единия върху другия при един и същи мащаб. Проектът е създаден още през 2006 г. и се базира върху Google Maps API. Вече има и две […]

Прочетете още
Картографиране на националните паркове в Република  Македония

Лесотехнически университет, Факултет по горско стопанство, катедра „Лесоустройство” 1 ЛТУ, ФГС, катедра „Лесоустройство”, v_kotseva@abv.bg; 2 Република Македония, гр. Струмица – редовен докторант в ЛТУ, ФГС, катедра „Лесоустройство”, zorica_milkova@abv.bg; Ключови думи: Национални паркове на Македония, картографски анализ Увод Член 66 от македонския Закон за защита на природата (ЗЗП), публикуван в бр. 67/ 2004 г. на Официален […]

Прочетете още
Според бушидо или пътят на самурая, трябва да има живот във всеки дъх, а според нас трябва да има полет във всяка сряда, особено когато новите ви колеги са изключително симпатични и могат да летят:)   Добро утро!

Според бушидо или пътят на самурая, трябва да има живот във всеки дъх, а според нас трябва да има полет във всяка сряда, особено когато новите ви колеги са изключително симпатични и могат да летят:) Добро утро!  

Прочетете още

Contact Us