Картографски методи в навигацията

Техниките и способите, които биха увеличили ефективността на картите с изобразен маршрут, са темата на дисертацията „Картографски методи в навигацията” на ас. инж. Николай Найденов от катедра „Фотограметрия и картогафия” в Геодезически факултет. Предложени са критерии за класификация на навигационните карти, по които на всяка карта с маршрут може да се намери място. Направен е […]

Прочетете още

Contact Us