Полезно: АГКК публикува каталога с имената на държавите

АГКК публикува каталог с имената на държавите. Списъкът с имената на държавите има за цел да осигури еднаквост и устойчивост при тяхната употреба. Съгласно Закона за геодезия и картография установяването на географските имена, регистрацията им, създаването и поддържането на база данни за тях, както и транскрипцията на чуждите географски имена е в състава на основните […]

Прочетете още

Contact Us