Свободна позиция за асистент към катедра „Геодезия и геоинформатика“ в УАСГ

Университетът по архитектура, строителство и геодезия търси кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” по научна специалност Обща, висша и приложна геодезия. Позицията е към „Геодезия и геоинформатика“ при Геодезическия факултет. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет № 202, сграда Ректорат до 18 септември. Допълнителна информация на телефони – 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54.

Прочетете още

Contact Us