ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВАТА 64-БИТОВА ГИС ПАНОРАМА МИНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕШИФРОВЪЧНИТЕ СВОЙСТВА НА МУЛТИСПЕКТРАЛНИ СНИМКИ

Инж. Яна Липийска, Геодетект ЕООД ГИС Панорама Мини е предназначена за създаване, редактиране и печат на цифрови карти и планове, поддържане на бази данни с настройване на потребителските форми за преглед на таблиците, формиране на заявки и отчети и други задачи (фиг. 1). Фиг. 1. Интерфейс на ГИС Панорама Мини. ГИС съдържа средства за импорт […]

Прочетете още
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДКУКТИТЕ НА КБ ПАНОРАМА В ИНФРАСТРУТУРАТА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ (първа част)

За инфраструктура за пространствени данни /ИПД/ се говори от много години, но практическите резултати в България, за съжаление, са много малко. Причините са много – спецификата при разработването на ръководните документи, реализирането на взетите решения, приемането на резултатите от работата на държавно ниво и много други. Това не трябва да е причина за професионалното съсловие […]

Прочетете още

Contact Us