Защитава ли КИИП интересите на геодезистите?

Инж. Милен Димиев, и.д. председател на КИГ Лятото не беше време за почивка за геодезистите и за министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и министерството на правосъдието. През този иначе ваканционен период бяха публикувани поредица от предложения за наредби, засягащи инвестиционния процес, геодезическите дейности, кадастъра и имотния регистър. Повечето от тях предизвикаха дебат сред […]

Прочетете още
Камарата на архитектите в България с предложение за нов ЗУТ

Камарата на архитектите в България излезе с предложение за изработване на нов Закон за устройство на територията. Идеята бе представена днес по време на пресконференция в БТА. Според КАБ Законът за устройство на територията (ЗУТ) в настоящият си вид със 76 поправки за 16 години е изчерпал своите възможности за ревизии. Браншовата организация предлага ЗУТ […]

Прочетете още
МРРБ готви промени в нормативната уредба след срещи с браншови организации

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков обсъди с представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на архитектите в България възможни промени в нормативната уредба, които да доведат до облекчаване на строителния процес. Основна тема на двете срещи бяха оптимизиране на процедурите с цел облекчаване на гражданите и бизнеса. Дискутирана беше […]

Прочетете още
Обнародвани са наредбите за изискванията за висшето образование на инженерите в инвестиционното проектиране

С постановление на Министерски съвет № 318 от 24 ноември 2016 г., обнародвано в днешния брой на „Държавен вестник“, са приети Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ и Наредбата за държавните изисвания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна […]

Прочетете още
КАБ предлага да предостави безвъзмездно проект за укрепването на тютюневите складове

Камарата на архитектите в България (КАБ) предложи безвъзмездно изготвяне на проект за укрепването на засегнатите от пожара сгради от ансамбъла на бившето тютюнево градче в Пловдив. Това съобщи председателят на КАБ арх. Борислав Игнатов по време на пресконференция по повод пожара в тютюневите складове в Пловдив. Готовност да окажат помощ по конструктивната част заявиха и […]

Прочетете още
Национално съвещание за геодезическите референтни системи

На 9 юни 2016 г. от 10 ч. в сградата на ФНТС, зала 2, ще се проведе Национално съвещание „РЕАЛИЗАЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОСНОВНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ И НОРМАТИВНА УРЕДБА“. Ще се дискутират въпросите относно реализациите на ETRS89 / ETRF89, EVRS и UNIGRACE на територията на България – […]

Прочетете още
Браншовите организации организират първи геодезически събор

СГЗБ, АГФ, КИГ и КИИП са организатори на първия геодезически събор. Той ще се проведе на 06.02.2016 г. (събота) от 9.30 ч. в сградата на ФНТС, гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 108. За допълнителна информация и регистрация за участие на сайта на събитието – https://geodesymeetingbg.tumblr.com/.

Прочетете още
Гилдията с писмо до министър Лиляна Павлова

Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, Секция „Геодезия“ на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми изпратиха общо писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройтвото Лиляна Павлова. В него е направена равносметка за работата на настоящия изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и […]

Прочетете още
Поне 10 милиона за кадастър, КИИП  и КИГ се обединяват, 20 инструмента, дарени на УАСГ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова иска стабилно финансиране на кадастъра. На редовното заседание на министерския съвет днес, тя отбеляза, че ще внесе още ключови промени в проекта за изменение и допълнение на ЗКИР, който министерството вчера публикува. Промените ще засягат връщане на задължителното държавно финансиране на кадастралните дейности в размер поне на […]

Прочетете още
КИИП дава стипендия на студенти геодезисти

До 19 декември всички студенти от специалност Геодезия, записани редовно в девети семестър, могат да кандидатстват за стипендията на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Вече трета поредна година регионалнатаколегия на София-град отпуска стипендия на стойност 120лв. за месеците от септември до юли. Условията са много добър успех по следните дисциплини: геодезия Iчаст, геодезия […]

Прочетете още

Contact Us