Нови одобрени кадастрални карти от АГКК

АГКК одобри поредица от кадастрални карти и регистри. Ето целия списък. ЗАПОВЕД № РД-18-96 На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 56215.410.1 по трасето на железопътен участък гара Волуяк – гара Костинброд – спирка Петърч, […]

Прочетете още

Contact Us