Нови заповеди на шефа на АГКК

В ДВ, бр. 60 от 07.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-214 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Листец, община Руен, област Бургас; Заповед № РД-18-215 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в […]

Прочетете още
Заповеди за одобряване на КККР

В ДВ, бр. 56 от 23.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-199 от 29.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик; Заповед № РД-18-200 от 29.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в […]

Прочетете още
Заповеди за отстраняване на явна фактическа грешка

В ДВ, бр. 53 от 12.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-42 от 19.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Смоляновци, община Монтана, област Монтана; Заповед № КД-14-43 от 19.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. […]

Прочетете още
Заповеди на шефа на АГКК за отстраняването на ЯФГ

В ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-38 от 14.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Извор, община Димово, област Видин; Заповед № КД-14-39 от 14.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на […]

Прочетете още
Заповеди на шефа на АГКК за отстраняване на ЯФГ и изменение на КК

В ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти вс. Прилеп, с. Подвис и с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас.Проектите за изменение се намират в […]

Прочетете още
Откриване на производство по създаване на КККР

В ДВ, бр. 42 от 12.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-16-17 от 23.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на гр. Плиска и с. Кюлевча, община Каспичан, с. Риш и с. Черни връх, община Смядово, област Шумен; […]

Прочетете още
Заповеди за ЯФГ и КККР за неурбанизирани територии

В ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Божурово, с. Бяла река, гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево, с. Крайгорци, с. Кьолмен, […]

Прочетете още
Одобряване на КККР

Одобряване на КККР

  • ян. 29, 2020

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-867 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив; Заповед № РД-18-868 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в […]

Прочетете още
Обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР

В ДВ бр. 93 от 26.11.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва: на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице […]

Прочетете още
Заповеди от шефа на АГКК за одобряване на КККР

В ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-702 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново; Заповед № РД-18-703 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Ресен, […]

Прочетете още

Contact Us