Учредяване на Национална картографска организация в България

Учредителна среща: 8 април 2011 г., 14:00h УАСГ, София, Ректорат, 1 ет., лаборатория по картография По предложение на Международната картографска асоциация Ви каним да участвате в учредяване на Национална картографска организация на България, която ще се учреди, като неправителствена организация със следните цели: – Да предлага промени в законодателството, относно картографски дейности; – Да събира […]

Прочетете още

Contact Us