Общо събрание на софийската колегия на КИГ следващата седмица

На 19.09.2017 г. от 10.00 ч. в зала № 312 в сградата на ФНТС, намираща се в гр. София на ул. Раковски № 108 ще се проведе общо събрание на областна колегия на КИГ – гр. София. Точка едно на дневния ред включва избор на делегати за извънредно общо събрание на Камарата на инженерите по […]

Прочетете още

Contact Us