ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ НА АДВ. МИХАЕЛА БЕЛЧЕВА: Терени за озеленяване на територията на Столична община

Автор: Михаела Белчева, адвокат   Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно […]

Прочетете още
Едно към едно: Първо мнение в дискусията за търговете

Публикуваме позицията на нашия колега Николай Киров по повод дискусията за търговете. „Уважаеми колеги, Уважаеми колеги от екипа на сп. „Геомедия“, Вече близо месец в гилдията се дискутират, изразяват и пишат критични мнения и оценки за последните резултати от подадените оферти за КККР и най-вече за оферирането на 0,01 лв. „за 1 брой засегнат имот […]

Прочетете още

Contact Us