Столичният общински експертен съвет ще разгледа проект за комуникационно-транспортна схема за НПЗ „Хладилника-Витоша”

На 23.01.2019 г. (сряда) от 16:00 часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община ще се състои заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за подробни устройствени планове и техните изменения. Дневият ред се състои в обсъждането на проект за комуникационно-транспортна схема за […]

Прочетете още

Contact Us