МРРБ поправи грешки в наскоро обнародвана наредба за комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Министерството на регионалното развитие и благоустройството поправи текстове в Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, обнародвана в бр. 7 от 2018 г. на „Държавен вестник“. Корекциите са обнародвани в брой 15 от 16.2.2018 г. на държавното издание. Поправките са следните: Мерната eдиница в чл. 65, […]

Прочетете още

Contact Us