Преодоляването на различията – акцент в обновената концепция за пространствено развитие

Актуализират Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. (НКПР) като водещ неин приоритет става намаляване на неравенствата между регионите в страната. Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проекта за нейното изменение.Концепцията е основополагащият национален документ съгласно Закона за регионалното развитие и изпълнение на предвижданите промени в стратегическото планиране на политиките на […]

Прочетете още
Кандидатите за главен архитект на София – редуцирани на 13

Тринадесет от подалите документи петнадесет кандидати за главен архитект на София ще бъдат допуснати до защита на концепция за стратегическо управление и интервю. Това са Георги Димитров Бакалов, Ивайло Василев Мишев, Здравко Симеонов Здравков, Иван Стойков Моев, Николай Стефанов Яръмлъков, Влади Иванов Калинов, Иван Николов Несторов, Иван Димитров Шишков, Огнян Драганов Тунтев, Бойко Борисов Кадинов, […]

Прочетете още
АГКК с концепция за кадастъра

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър. Концепцията е разработена във връзка с изпълнение на заповед № Р-2 от 07.01.2015 г. на премиера. Разработката е на междуведомствена работна група с представители на политическия кабинет на заместник […]

Прочетете още

Contact Us