Одобрен кадастър в общините Шумен и Златарица. Обяви за приет кадастър в община Бургас и Столична община.

В брой 85 от 3.11.2015 г. на Държавен вестник са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на с. Каспичан, гр. Каспичан, с. Мадара, с. Костена река, с. Вехтово, с. Овчарово, с. Ветрище, с. Кладенец, с. Салманово, с. Мараш, с. Дибич, в община Шумен, област […]

Прочетете още

Contact Us