АГКК с обществена поръчка за отстраняване на явна фактическа грешка

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище, Антоново, Петрич, Крумовград, Кирково и Добрич – селска” по 4 (четири) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище и Антоново, област […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на наурбанизирани територии в област Търговище

В брой 41 от 23.05.2017 г. на „Държавен вестник“ са обнародвани заповеди за одобряването на кадастралните карти и кадастралните регистри за неубранизираните територии на землищата на с. Изворово, с. Поройно, с. Пиринец, с. Глашатай, с. Надарево, с. Острец, с. Певец, с. Съединение, с. Ловец, с. Осен, с. Баячево, с. Пробуда, с. Пресяк и с. Алваново, […]

Прочетете още
Огласиха график за преобразуване на КВС в КККР

Временно изпълняващия длъжността изпълнителен директор на АГКК инж. Михаил Киров утвърди в края на миналата година график за поетапно предоставяне на картата на възстановената собственост (КВС) за преобразуването й в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизирани територии. Графикът е в изпълнение на заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството – съответно №РД-02-14-1015/13.12.2016, […]

Прочетете още
От МРРБ обещават: След две години ще имаме 95% кадастър

До 2-3 години ще бъде създаден единен имотен регистър и покритието с цифрова кадастрална карта на страната ще достигне 95%. Това каза министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова по време на парламентарен контрол в края на юли. Въпросът за кадастъра бе повдигнат от народния представител Джейхан Ибрямов. „Създаването на единен регистър на имотите и кадастрална […]

Прочетете още
Павлова: Нотариусите и администрациите отпечатват скиците електронно от октомври

От отктомври общинските служби, нотариусите и службите по вписванията ще могат електронно да разпечатват скици на гражданите. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на блиц контрола в Комисията по регионална политика към Народното събрание. Улеснението ще се прилага при административни услуги, за които е необходимо да се предоставят скици […]

Прочетете още
Парламентът прие на второ четене промените в ЗКИР

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър беше гласуван вчера на второ четене от Народното събрание. След поименна проверка и установен кворум, депутатите дадоха ход на прехвърлянето на КВС в кадастралната карта. Председателят на регионалната комисия към парламента Найден Зеленогорски коментира пред журналисти, че досега е имало сериозни разминавания между […]

Прочетете още
Коментар на Иван Калчев и Цветен Боев по кампанията на МРРБ „КВС става кадастър“

Съюза на геодезистите и земеустроителите в България излезе с коментар относно кампанията на МРРБ , която най-обобщаващо може да наречем „КВС става кадастър“. Но дали е толкова просто? Целият текст на статията „ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЛИ Е СЛУЧВАЩОТО СЕ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА И КАДАСТЪРА В БЪЛГАРИЯ?“ на Иван Калчев и Цветен Боев можете намерите на […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в община Сливница

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за частите от землищата на с. Повалиръж, с. Гълъбовци, с. Ракита, гр. Сливница, с. Извор, с. Пищане, с. Гургулят, с. Бърложница, с. Радуловци, с. Братушково, с. Алдомировци и с. Драготинци в община Сливница, намиращи се извън урбанизираните територии. Заповедите за одобряване подлежат на обжалване до 25.07.2016 г. пред […]

Прочетете още
Нови 30 землища ще се сдобият с кадастър

Със заповед на изпълнителния директор на АГКК е открито производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираните територии на 30 землища в област Варна. Текстът на заповедта в момента е достъпен само на страница 132 от брой 95 на „Държавен вестник“. Изпълнителят е същият, който се е нагърбил със създаването на кадастър […]

Прочетете още
Информационната система на кадастъра ще поддържа данните от КВС

АГКК обяви процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет „Разработване на нови функционалности на ИИСКИР за поддържане и предоставяне на допълнителни специализирани данни, съдържащи се в Картата на възстановената собственост“. ИИСКИР ще трябва да включва категорията на земята, механизъм за еднократно попълване на категория, вид територия, начин на трайно ползване, слой лесо, […]

Прочетете още

Contact Us