МРРБ търси идеи по програмата за сътрудничество със Скопие

Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира кампания за набиране на проектни идеи, които да се реализират в рамките на Интегрираната Териториална Стратегия /ИТС/ по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, която ще се изпълнява в периода 2021-2027 г. В следващите 7 години ЕС ще разшири финансирането на проекти, които […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Кюстендил и Пазарджик

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) за следните землища в община Кюстендил, област Кюстендил: с. Вратца с. Гюешево с. Гърляно с. Каменичка Скакавица с. Ново село с. Раненци с. Богослов с. Грамаждано с. Жиленци с. Слокощица. Кадастралните карти и кадастралните регистри са приети с протоколи […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Разлог, Кюстендил и Трън

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински център гр. Трън и на други населени места в общини Разлог, Кюстендил и Трън. Търгът е разделен в четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 605 600 лв. Крайният срок за подаване […]

Прочетете още

Contact Us