Обнародвани са промени в ЗОП, касаещи обжалванията на процедури

В днешния брой 49 на „Държавен вестник“ е обнародван законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Текстовете на промените се намират на стр. 3 от държавното издание или онлайн на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127080. Промените касаят обжалването на процедурите по глава двадесет и седма от закона и според мотивите на вносителите има за цел […]

Прочетете още
КЗК отказа образуване на производство по едната жалба на АГФ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказа образуването на производство по една от жалбите, подадени от Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) на 20.04.2018 г. Датата на разпореждането е 08.05.2018 г. Поръчката, предмет на жалбата, е: „Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на […]

Прочетете още
АПИ поиска от КЗК предварително изпълнение на договора за тол системата

Агенция „Пътна инфраструктура“ е поискала вчера предварително изпълнение на договора с фирмата, избрана за изпълнител на тол системата, от Комисията за защита на конкуренцията. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Той обясни, че в момента е спазен регламентираният в Закона за обществените поръчки срок и сега се изчаква произнасянето на съответните […]

Прочетете още
Две фирми обжалват избора на изпълнител на тол системата

Две от шестте фирми, участници в тръжната процедура за избор на изпълнител на тол системата у нас са подали жалби. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на изслушване от депутати в Народното събрание. Министърът коментира, че след запознаване с жалбите, държавата ще пледира за бързо произнасяне на институциите и […]

Прочетете още

Contact Us