Book on Advances in Responsible Land Administration

Jaap Zevenbergen, Walter de Vries, Rohan Bennett ИК CRS Press Новата книга на световно познатите в академичните среди автори представя съвременните предизвикателства пред кадастъра и важността му за устойчивото развитие – тема, обсъждана от всички политици през последните години. Книгата въвежда термина „отговорно администриране на земята” (responsible land administration), който се отнася за използване на […]

Прочетете още

Contact Us