Картографиране на националните паркове в Република  Македония

Лесотехнически университет, Факултет по горско стопанство, катедра „Лесоустройство” 1 ЛТУ, ФГС, катедра „Лесоустройство”, v_kotseva@abv.bg; 2 Република Македония, гр. Струмица – редовен докторант в ЛТУ, ФГС, катедра „Лесоустройство”, zorica_milkova@abv.bg; Ключови думи: Национални паркове на Македония, картографски анализ Увод Член 66 от македонския Закон за защита на природата (ЗЗП), публикуван в бр. 67/ 2004 г. на Официален […]

Прочетете още
CADMin

CADMin

  • юли 17, 2014

Автоматизирано планиране на развитието на минните работи в откритите рудници Методи Маждраков, Добриян Бенов, Георги Трапов Книгата се занимава с проблемите и решенията, свързани с автоматизираното планиране на развитието на минните работи в откритите рудници. Тъй като рудникът е непрекъснато се придвижваща се в пространството система, се налага перманентното препроектиране и планиране на развитието на […]

Прочетете още

Contact Us