АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Луковит, Тетевен и Ябланица

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общинския център гр. Ябланица, и на други населени места в общините Луковит, Тетевен и Ябланица. Търгът е разделен в пет обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 241 350 лева без ДДС. Крайният срок […]

Прочетете още

Contact Us