УАСГ с нова магистърска програма

За учебната 2022/2023 година, Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) с нова магистърска програма за студенти със завършена степен на висше образование „бакалавър” и/или „магистър“. Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез строително информационно моделиране  (СИМ/BIM) Строително-информационното моделиране (Building Information Modelling — BIM) е в центъра на цифровата трансформация на строителния сектор […]

Прочетете още
Започна приемът за магистратура по европейски инфраструктурни проекти в УАСГ

Геодезическият факултет при Университета по архитектура, строителство и геодезия обяви прием за магистърската програма по „Управление на Европейски инфраструктурни проекти” за учебната 2018-2019 г. Срокът за кандидатстване е от 01.08.2018 г. до 10.08.2018 г. Желаещите трябва да подадат заявление до ректора, придружено с копие от диплома за завършена магистърска или бакалавърска степен. Подробности и условия […]

Прочетете още
УАСГ с нова магистратура „Софтуерни технологии в строителството“

Университетът по архитектура, строителство и геодезия откри нова магистърска проограма „Софтуерни технологии в строителството“. Продължителността на обучението ще трае 2 години. Студентите ще изучават дисциплините: програмни езици, релационни и нерелационни бази данни, инженерни математически модели, компютърни системи в строителството, обектно ориентирано програмиране, компютърна графика, клауд компютинг, географски информационни системи и строително информационно моделиране. Началото на […]

Прочетете още
Започна приемът на документи за магистратура по фотограметрия

От днес (18.08.2015 г.) до 04.09.2015 г. се подават документи за кандидатстване за магистърска програма „Фотограметрия и пространствени информационни системи” към Геодезическия факултет на УАСГ. Желаещите кандидати трябва да входират заявление по образец до Ректора на УАСГ и копие от дипломата за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър). Формата на обучение е редовна […]

Прочетете още

Contact Us