Лекция за Мапинфо в УАСГ

Лекция за Мапинфо в УАСГ

  • мар. 14, 2017

УАСГ кани всички на лекцията на инж. Христо Асенов на тема „Картографски решения чрез MapInfo Pro“ на 16. 03. 2017 г. от 13 часа в зала 318 Ректорат.50 броя лицензи сa предоставени по инициатива на Датамап Европа, безвъзмездно от Pitney Bowes за образователни цели с лицензополучател УАСГ, Геодезически факултет, съгласно лицензионно споразумение между УАСГ, Геодезически […]

Прочетете още

Contact Us