Обявен е конкурс за главни асистенти в МГУ

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ обяви конкурс за главни асистенти по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Маркшайдерство“ – двама за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия“. Срокът е 2 месеца от обнародването на обявата в брой 109 от 29 декември 2018 г. на „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи […]

Прочетете още
Край на ваканцията за студентите – в понеделник започва новата академична година

На 10.09.2018 г. (понеделник) ще се проведат тържествата по откриване на академичната 2018/2019 г. в трите висши учебни заведения, където се обучават младите специалисти от гилдията – Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ) и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Церемонията по официалното откриване на новата академична година в […]

Прочетете още
Връчване на дипломите на специалност „Маркшайдерство и геодезия“ към МГУ

На 19.12.2017 г. (вторник) от 11:00 часа в зала 303 „Асарел – Медет” се проведе тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2017 от Миннотехнологичния факултет (МТФ) на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ). Вижте по-долу снимки от дипломирането на специалност „Маркшайдерство и геодезия“ випуск 2017. Снимки: МГУ {module [180]}

Прочетете още

Contact Us