Обявен е прием на докторанти в МГУ

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ – София, на основание Решение № 341 Министерския съвет от 21 май 2018 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 г. в професионално направление „5.7. Архитектура, строителство и геодезия“, както следва: […]

Прочетете още
Днес е празникът на Минно-геоложки университет

Днес (19.10.2017 г.) почитаме паметта на Св. Иван Рилски, патрон на Минно-геоложкия университет. Висшето учебно заведение съществува самостоятелно от 1953 г. и оттогава насам подготвя инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности. Там завършват и минните инженери бакалаври и магистри по маркшайдерство и геодезия, които се обучават в едноименната катедра. Пръв ръководител на катедрата е […]

Прочетете още

Contact Us